Poškození skla

V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k poškození autoskel je samozřejmě nutné sklo, bez zbytečných odkladů, co nejdříve vyměnit. Poškozené sklo totiž zvyšuje další riziko škody, která by mohla, pokud byste jezdili i nadále se sklem s defektem, velmi jednoduše nastat a mohla by mít ještě horší následky.

pavouk

Výměna autoskla dnes nepředstavuje žádný výrazný problém a většina autoservisů a jiných specializovaných firem ji zvládne vyřešit prakticky na počkání.

Nikdy tedy výměnu neodkládejte a ani ji neprovádějte vy osobně. Je nutno ji vždy svěřit specializovaným pracovníkům, jedině tak si můžete být jisti, že bude vše provedeno správně a korektně. Navíc pokud máte sjednáno pojištění vozidel s připojištěním skel, je zásah autorizovaného servisu nutností proto, abyste mohli požadovat úhradu vynaložených výdajů.

Je tedy zřejmé, že bude záležet na tom, jestli máte uzavřeno havarijní nebo povinné ručení s připojištěním skel, pokud ano, je nutno také bezprostředně informovat o pojistné události příslušnou pojišťovnu, která vám sdělí další postup, vedoucí k vyřešení a řádnému prošetření pojistné události. Bude nutné si také uschovat všechny potřebné doklady, kterými se bude nutno prokázat při žádosti o vyplacení náhrady škody, která vám vznikla při pojistné události.

Pokud nemáte sjednané pojištění vozidel s pojištěním skla, budete muset veškeré náklady spojené s opravou a výměnou poškozeného nebo rozbitého skla uhradit ze svých vlastních finančních zdrojů.

Je tedy zřejmé, že se v každém případě vyplatí sklo na vozidle pojistit, vyhnete se tak mnoha problémům, které jsou v podstatě zbytečné.