Category: Poškození

Oprava autoskel

V některých případech, kdy je míra poškození skla na vozidle opravdu nízká, je možno autosklo opravit bez jeho výměny. Toto provádí řada specializovaných firem, které mají obvykle s touto činností bohaté zkušenosti, tímto je tedy zajištěna ta nejvyšší profesionálnost a vy se nemusíte obávat, že by vznikly v budoucnu jakékoliv komplikace.

Oprava je velmi jednoduchá a rychlá, provádí se především pro případy pevnostních vad a optických vad a to pomocí speciálních pryskyřic. V praxi potom ani nepoznáte, že bylo sklo někdy poškozeno.

Je však třeba dodržet určité zásady, předně je nutno ihned po vzniku škody sklo zalepit průhlednou fólií, aby do něj nevnikly nečistoty.

Oprava autoskel může být financována z pojistné smlouvy pojištění vozidel, pokud je sjednána na připojištění skel.

oprava

Pokud ani vaše havarijní pojištění s připojištěním skel nepočítá a viníkem škody jste vy, nezbude vám nic jiného, než veškeré náklady uhradit samostatně. Nemusíte se naštěstí obávat, že by se jednalo o nějak výraznou sumu, obvykle se pohybuje v řádech stovek, maximálně několika málo tisíců korun v závislosti na konkrétním poškození.

V každém případě se však připojištění skel vyplatí. Díky tomuto pojistnému produktu se můžete vyhnout řadě nepříjemným finančním dopadů.

Výměna autoskla

Úhrada výměny autoskla se může řešit z nejrůznějších zdrojů, buď ji musíte kompletně zaplatit vy, v případě, že nemáte uzavřen pojistný produkt pojištění vozidel s připojištěním skel. Pokud však máte sjednáno povinné ručení nebo havarijní pojištění s tímto rozšířením, budou vám náklady po prošetření události vráceny.

Pokud máte sklo připojištěno prostřednictvím pojistného programu havarijní pojištění, bude třeba si připravit následující náležitosti: řidičský průkaz, velký technický průkaz, smlouvu od pojištění autoskla a pokud je auto majetkem firmy, také firemní razítko. Samozřejmě bude nutné doložit také potvrzení, případně účtenky autorizovaného autoservisu, který demontáž autoskla provedl.

monter

Pokud byl viníkem rozbití skla jiný řidič, bude sklo vyplaceno z jeho povinného ručení. V těchto případech si musíte vy a viník vzít s sebou řidičský průkaz, velký technický průkaz, smlouvu od pojištění autoskel a plnou moc k nahlášení škody pro viníka pojistné události, která musí být podepsaná viníkem.

Poškození skla

V případě, že dojde z jakéhokoliv důvodu k poškození autoskel je samozřejmě nutné sklo, bez zbytečných odkladů, co nejdříve vyměnit. Poškozené sklo totiž zvyšuje další riziko škody, která by mohla, pokud byste jezdili i nadále se sklem s defektem, velmi jednoduše nastat a mohla by mít ještě horší následky.

pavouk

Výměna autoskla dnes nepředstavuje žádný výrazný problém a většina autoservisů a jiných specializovaných firem ji zvládne vyřešit prakticky na počkání.

Nikdy tedy výměnu neodkládejte a ani ji neprovádějte vy osobně. Je nutno ji vždy svěřit specializovaným pracovníkům, jedině tak si můžete být jisti, že bude vše provedeno správně a korektně. Navíc pokud máte sjednáno pojištění vozidel s připojištěním skel, je zásah autorizovaného servisu nutností proto, abyste mohli požadovat úhradu vynaložených výdajů.

Je tedy zřejmé, že bude záležet na tom, jestli máte uzavřeno havarijní nebo povinné ručení s připojištěním skel, pokud ano, je nutno také bezprostředně informovat o pojistné události příslušnou pojišťovnu, která vám sdělí další postup, vedoucí k vyřešení a řádnému prošetření pojistné události. Bude nutné si také uschovat všechny potřebné doklady, kterými se bude nutno prokázat při žádosti o vyplacení náhrady škody, která vám vznikla při pojistné události.

Pokud nemáte sjednané pojištění vozidel s pojištěním skla, budete muset veškeré náklady spojené s opravou a výměnou poškozeného nebo rozbitého skla uhradit ze svých vlastních finančních zdrojů.

Je tedy zřejmé, že se v každém případě vyplatí sklo na vozidle pojistit, vyhnete se tak mnoha problémům, které jsou v podstatě zbytečné.